พื้นที่โฆษณา Find4car

สนใจลงโฆษณาติดต่อ 082-790-1762,02-730-3888

พื้นที่โฆษณา Main Page

หน้า Main Page ตำแหน่ง A
ขนาดความกว้าง: 1200 x 335 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags
หน้า Main Page ตำแหน่ง B
ขนาดความกว้าง: 370 x 600 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags
หน้า Main Page ตำแหน่ง C,D
ขนาดความกว้าง: 370 x 300 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags

พื้นที่โฆษณา Result Page

หน้า Result Page
ขนาดความกว้าง: 1200 x 155 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags

พื้นที่โฆษณา Car Detail

หน้า Car Detail ตำแหน่ง A
ขนาดความกว้าง: 630 x 400 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags
หน้า Car Detail ตำแหน่ง B
ขนาดความกว้าง: 370 x 600 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags
หน้า Car Detail ตำแหน่ง C,D
ขนาดความกว้าง: 370 x 300 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags

พื้นที่โฆษณา Directory

หน้า Directory ตำแหน่ง A
ขนาดความกว้าง: 370 x 600 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags
หน้า Directory ตำแหน่ง B,C
ขนาดความกว้าง: 370 x 300 px
ขนาดไฟล์: ไม่เกิน 1 M
ชนิดไฟล์: flash,imags