บทความ ตรวจเช็ครถยนต์มือสองด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้รถดี (2)

Posted 2014-05-08
ตรวจเช็ครถยนต์มือสองด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้รถดี (2)

ตรวจสอบสภาพรถมือสองที่คุณหมายตาให้ได้รถดี เหมือนรถใหม่ 100%

     แล้วก็มาถึงหลักการสำคัญที่จะทำให้คุณได้รถมือสองคุณภาพดีไปใช้งาน นั่นก็คือ การตรวจสอบสภาพรถทั้งภายในและภายนอก รวมถึงตรวจสอบสภาพทางด้านอื่นๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณผู้อ่านสามารถทำได้เอง จากการทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนจะนำเสนอดังต่อไปนี้

พิจารณาสภาพภายนอก

     เป็นการตรวจสอบสภาพของรถมือสองคันที่คุณหมายตาเอาไว้ว่าสภาพภายนอกเป็นอย่างไร เหมาะที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ ซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะรถมือสองที่เต็นท์รถแต่ละเต็นท์นำมาจอดขายนั้นมีที่มาแตกต่างกันไป ทั้ง

     ...เป็นรถที่เจ้าของเต็นท์ซื้อมาจากเจ้าของรถที่จมน้ำในช่วงเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งเจ้าของอาจตัดสินใจขายรถตัวเอง หรือเจ้าของเต็นท์ไปประมูลมาเพื่อซ่อมแซมแล้วออกขาย

     ...เป็นรถที่เจ้าของเต็นท์ซื้อมาจากการประมูลซากรถหรือซื้อซากรถ แล้วนำมาซ่อมแซมให้ใช้งานได้อีกครั้ง

     ...เป็นรถที่เจ้าของเต็นท์ซื้อมาจากเจ้าอขงรถที่ไม่ดูแลรักษาสักเท่าใด

     ...เป็นรถที่เข้าของเต็นท์ซื้อมาจากแก๊งโจรกรรมรถทั้งการโจรกรรมทางด้านเอกสาร การโขมยรถยนต์ การสวมทะเบียน โดยที่เจ้าของเต็นท์รถมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือไม่ก็ตาม

     แน่นอนว่ารถซึ่งมี ที่มา ดังกล่าว ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีส่วนที่ชำรุดบกพร่อง ทั้งเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดการชนขึ้นมา ทั้งชนแรงและชนไม่แรง ซึ่งเจ้าของเต็นท์จะนำไปซ่อมเพื่อนำมาจอดขายอีกที แต่เพื่อไม่ให้เสียรู้ และเพื่อให้ได้รถดี มีราคาถูก คุณจึงต้องทำการตรวจสอบด้านต่างๆ ต่อไปนี้

ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถยนต์

     ปัจจุบัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความแม่นยำเที่ยงตรงของเครื่องจักรชั้นสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ทำให้การผลิต โครงสร้างตัวถังรถยนต์ด้วยการปั๊มโลหะขึ้นรูป และ การตัดแต่งโลหะบางชิ้นส่วน เช่น ฝากระโปรง แก้มซ้ายขวา หลังคารถ เฟรมรถ ฯลฯ มีเหลี่ยมมุม มีรอยตัด มีรอยปั๊ม ที่มีความสวยคม เห็นเส้นสายชัดเจน ไม่มีรอยเว้าแหว่ง

     เมื่อได้ชิ้นส่วนโครงสร้างถังรถยนต์ดังกล่าวซึ่งได้มารตฐานแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการนำชิ้นส่วนดังกล่าวมาประสาน ประกบ เชื่อมต่อกันให้ได้อย่างเรียบเนียนสนิทและสวยงาม จนผลิตออกมาเป็นโครงสร้างตัวถังรถได้ในที่สุด

     และเพราะโครงสร้างตัวถังรถมีกระบวนการผลิตที่แม่นยำเที่ยงตรงนี่เอง จึงทำให้ เราสามารถนำความเรียบร้อยของชิ้นงานในกระบวนการผลิตมาใช้พิจารณาตรวจสอบรถมือสองคันที่คุณหมายตาเอาไว้ว่าผ่านอุบัติเหตุ ผ่านการชนหนัก-เบามาอย่างไร เหมาะสมที่จะซื้อหรือไม่ ด้วยการเปรีบบเทียบรถที่คุณหมายตาไว้กับรถยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกันอีกคันหนึ่ง

     แม้คุณจะรู้วิธีดูโครงสร้างตัวถังรถว่ามีความผิดปกติอันเนื่องมาจากรถทุกคันที่ผ่านการซ่อมแซมไม่ว่าจะหนักหรือเบามาแล้วจะไม่สามารถปิดบังร่องรอยความเสียหายในส่วนโครงสร้างตัวถังรถเอาไว้ได้ 100% ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีรถยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกันเอาไว้เปรียบเทียบ คุณก็จะไม่เห็นถึงความแตกต่าง

     ซึ่งนี่คือเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะโครงสร้างตัวถังรถมีหน้าที่สำคัญในการรับน้ำหนักหรือต้านทานแรงบิด หากส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุหรือผ่านการชนมาแล้ว ไม่ว่าจะหนักหรือเบาย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยและสมรรถนะอันเนื่องมาจากโครงสร้างตัวถังรถ เข่น

  • หากรถคันดังกล่าวเสียศูนย์จนไม่สามารถแก้ไขได้แต่ช่างซ่อมกลับนำมาย้อมแมว ถ้าคุณซื้อรถไปแล้ว วันหนึ่งเกิดเบรกกระทันหัน รถอาจหมุนคว้างจนเกิดอุบัติเหตุ
  • หากคุณขับรถคันดังกล่าวผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขังรถก็อาจลื่นไถลได้ง่ายแม้จะไม่ได้เบรกก็ตาม

     สิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบในรถคันที่คุณหมายตาแล้วนำมาเปรียบเทียบกับรถยี่ห้อเดียวกัน รุ่นเดียวกันได้แก่

     เช็คโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ทั้งในส่วนที่เปลี่ยนอะไหล่ได้ และเปลี่ยนไม่ได้ ชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นโครงสร้างตัวถังรถยนต์นั้น หลายส่วนสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ เช่น บังโคลนหน้า ฝากระโปรง ประตู เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชนก็เปลี่ยนของใหม่ หรือ ซ่อมแซมแล้วใส่คืนได้ไม่ยาก

     แต่สำหรับโครงสร้างตัวถังรถยนต์บางส่วนไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าหากจะเปลี่ยนก็เป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยาก อีกทั้งอาจทำให้ความแข็งแรงของส่วนนั้นลดลง เช่น แก้มหลังที่ต่อกับเสาหลังรถและเฟรมตัวถังกับเสาประตู ช่างซ่อมส่วนใหญ่จึงไม่นิยมเปลี่ยน แต่จะซ่อมให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด

     ดังนั้นขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสอบ คุณควรเริ่มต้นดูสภาพของโครงสร้างภายนอกตัวรถ จากด้านหน้าไปจนท้ายรถ พร้อมทั้งสังเกตว่า โครงสร้างตัวถังรถยนต์ที่เปลี่ยนอะไหล่ได้และเปลี่ยนไม่ได้มีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร ด้วยการเปรียบเทียบทั้งกับชิ้นส่วนอื่นของตัวรถเอง เช่น

  • บานประตูด้านซ้าย-ขวา มีสีที่แตกต่างกันหรือไม่ ถ้าด้านหนึ่งด้านใดมีสีที่ใหม่กว่า ให้สันนิษฐานว่าตรงส่วนนั้นผ่านการเกิดอุบัติเหตุหรือผ่านการชนมาแล้ว สีจึงไม่เท่ากัน และด้านหนึ่งอาจสดกว่าอีกด้าน
  • เสาต้องได้รูปไม่บิดเบี้ยว กระจก ขอบยางบานประตู แนบสนิทไปกับเสา หากเส้นของเสาเพี้ยนหรือคดงอ ปิดไม่สนิท ปิดไม่เหมือนบานอื่นๆ เป็นไปได้ว่าอาจเคยเกิตอุบัติเหตุหรือถูกชนทางด้านนั้น และอาจรวมไปถึงกระจกซึ่งอาจแตก ทำให้ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่

หากตรวจดูในรถแล้วพบเศษกระจกเป็นเศษสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในช่องกระจงบริเวณคอนโซลหน้า แสดงว่าช่างเก็บงา

ไม่เรียบร้อย หลงเหลือเศษกระจกจากการชนจนกระจกแตกไว้เป็นหลักฐาน

  • ขอบประตูด้านบน-ล่างทั้งสี่บานมีการเอียง บิด หรือต่ำๆสูงๆไม่สม่ำเสมอกันหรือไม่
  • พลาสติกสีดำที่อยู่ระหว่างกระจกรถกับฝากระโปรงมีนอตครบทุกตัวหรือไม่ หากนอตไม่ครบ ประกบไม่ติด มีรอยอ้า โป่งนูน แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหรือผ่านการชนมาแล้ว
  • นอตที่เหมือนกันตรงส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น นอตที่ใช้ยึดด้านในฝากระโปรงมีสีเดียวกัน เบอร์เดียวกันหรือไม่เพราะรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ ไม่ผ่านารชน ส่วนใหญ่นอตจะมีสี ขนาด เบอร์เหมือนกัน

    บทความหน้า พบกับการเช็กตะเข็บของโครงสร้างตัวถังรถและเช็กเส้นสายบนโครงสร้างตัวถังรถใน
Social Sharing :

โซนสำหรับค้นหารถมือสอง

กรุณาระบุ "ยี่ห้อรถยนต์"

กรุณาระบุ "รุ่นรถยนต์"

Facepage ตลาดรถ Find4Car

แค่ Like ก็ได้ใจ ! Become a Fan

Google Plus ตลาดรถ Find4Car

Short URL

ลงโฆษณา
ลงโฆษณา