บทความ สภาวการณ์ปัจจุบันกับการตัดสินใจซื้อรถมือ 2 ในตลาดรถ (1)

Posted 2013-11-29
สภาวการณ์ปัจจุบันกับการตัดสินใจซื้อรถมือ 2 ในตลาดรถ (1)

สภาวการณ์ปัจจุบันกับการตัดสินใจซื้อรถมือ 2 ในตลาดรถ (1)

สืบเนื่องจากโครงการคืนเงินภาษีรถคันแรกออกมา ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์สูงถึง 1.43 ล้านคัน ทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ที่ผ่านมาก้าวกระโดดไปถึง 6.4% จากที่คาดว่าจะเติมโดได้เพียง 5.5%

แต่อีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบการเต็นท์รถมือ 2 หรือศูนย์จำหน่ายรถมือ 2 ต้องได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ เดิมปริมาณรถหมุนเวียนอยู่ในตลาดรถมือ 2 มีราวๆ หนึ่งล้านคันต่อปีก็ลดลง เพราะโครการคืนเงินภาษีรถคันแรก ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อรถใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถ Eco Car

สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เต็นท์รถมือ 2 หรือศูนย์จำหน่ายรถมือ 2 มีรายจ่ายสูง ขณะที่รายได้ลดลง การแข่งขันทางการตลาดรุนแรงขึ้น จึงหันมาทำสงครามราคาเพื่อช่วงชิงลูกค้า ด้วยโปรโมชั่นต่างๆ ในขณะที่บางเต็นท์หยุดรับซื้อรถมือ 2

แต่หลังจากหมดโครงการคืนเงินภาษีในโครงการรถคันแรก กลับมียอดยกเลิกการจองรถคันแรกจากผู้ซื้อหรือตลาดบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการเกิดแรงซื้อเทียม ผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อจริงแต่ต้องการเงินภาษีจากรัฐ โดยเฉพาะผู้ซื้อรถป้ายแดงแล้วได้คืนภาษี 100,000 บาทต่อคัน ส่วนรัฐเองก็ยังไม่มีนโยบายรองรับกับปัญหาดำกล่าวชัดเจน สิ่งเหล่านี้ทำให้ตลาดรถรับรู้ถึงปัญหาสภาวการณ์ผ่อนต่อไม่ไหว ทำให้ผู้ซื้อหาทางออกด้วยการนำรถออกมาขาย ทำให้ผู้สนใจรถมือ 2 ต้องการที่จะได้รถดีๆ ผ่านการใช้งานไม่นานที่หลุดออกมาขายในตลาดรถมือ 2 ในราคาถูกๆ

Social Sharing :

โซนสำหรับค้นหารถมือสอง

กรุณาระบุ "ยี่ห้อรถยนต์"

กรุณาระบุ "รุ่นรถยนต์"

Facepage ตลาดรถ Find4Car

แค่ Like ก็ได้ใจ ! Become a Fan

Google Plus ตลาดรถ Find4Car

Short URL

ลงโฆษณา
ลงโฆษณา