คำนวณไฟแนนซ์รถยนต์

ราคารถ : บาท ดอกเบี้ย : / ปี
เงินดาวน์ : บาท ผ่อนชำระ : งวด

ราคารถ (บาท) ดอกเบี้ย (%) เงินดาวน์ (บาท) จำนวนงวด ยอดจัด (บาท) ค่างวด (บาท) VAT 7% ค่างวดสุทธิ (บาท)

วิธีการคำนวณ
ราคารถ = 600,000 บาท
เงินดาวน์ = 0 บาท
ยอดจัด ( ราคารถ - เงินดาวน์ ) = 600,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย (0% x 4 ปี) = 0 (0.00%)
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด (0 x 600,000) = 0 บาท
ยอดที่ต้องจ่ายทั้งหมด ( ยอดจัด + ดอกเบี้ย ) = 600,000 บาท
ค่างวด (4 ปี 48 งวด) = 12,500 บาท
ค่างวดสุทธิ (VAT 7%) = 13,375 บาท

คำนวณไฟแนนซ์ ระบุราคารถ, เงินดาวน์ (บาท), จำนวนงวด (ที่ต้องการผ่อน) และดอกเบี้ย (%)

การคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้


การคำนวนค่างวด / ยอดจัด Finance
1.ตัวเลขจากการคำนวณเป็นตัวเลขประมาณการ คิดจากราคารถ เงินดาวน์ ระยะเวลา ดอกเบี้ย 5% ที่ระบุ
2.อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ ประเภทและรุ่นของรถ และปีที่จดทะเบียน
3.อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
4.เงื่อนไขเงินดาวน์ ยอดจัด ค่างวด และระยะเวลาการผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติ ขั้นสุดท้ายของบริษัท