คู่มือการใช้งานหน้าค้นหารถมือสอง

ขั้นตอนการค้นหารถมือสอง

รูปอยากซื้อรถมืองสองสักคัน

อยากซื้อรถมืองสองสักคัน ทำไงดี

กำหนดขอบเขตการค้นหารถมือสอง เพื่อค้นหารถยนต์มือสอง

เข้าเว็บไซต์ find4car.com กำหนดขอบเขตการค้นหารถมือสอง เพื่อค้นหารถยนต์มือสอง

รูปรายการรถมือสองจากเงื่อนไขที่ท่านกำหนด

รายการรถมือสองจากเงื่อนไขที่ท่านกำหนด และยังสามารถกำหนดขอบเขตการค้นหาให้เจาะจงมากขึ้นไปอีกที่ "โซนสำหรับค้นหารถมือสอง"

รูปหน้าค้นหารถมือสอง

ดูข้อมูลรถ ข้อมูลโชว์รูมรถ และสอบถามข้อมูลรถราคารถกับทางโชว์รูม

การใช้งาน

1. กำหนดขอบเขตการค้นหารถมือสองจากเงื่อนไขที่ต้องการ (อ่านต่อ)

2. คลิกปุ่มค้นหารถมือสอง

3. ผลการค้นหารถมือสอง จะแสดงรายการรถมือสองจากเงื่อนไขที่ท่านกำหนด (อ่านต่อ)

4. สามารถกำหนดรูปแบบการโหลดรายการรถมือสองว่าจะเป็นแบบ Scrolling แบบ Classic (อ่านต่อ)

5. สามารถกำหนดมุมมองการแสดงว่าจะเป็นแบบ Thumbnail หรือแบบ List (อ่านต่อ)

6. สามารถกำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับ (อ่านต่อ)

7. เลือกหน้าที่ต้องการแสดงได้ กรณีผลการค้นหามีหลายหน้า

8. คลิกปุ่มหน้าก่อน เพื่อแสดงรายการรถมือสองในหน้าก่อนหน้านี้

9. คลิกปุ่มหน้าถัดไป เพื่อแสดงรายการรถมือสองในหน้าถัดไป

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

กำหนดขอบเขตการค้นหารถมือสอง

1. สามารถกำหนดขอบเขต ได้จากการเลือก ประเภทรถยนต์, ยี่ห้อรถยนต์, รุ่นรถยนต์, โฉมรถยนต์, เชื้อเพลิงรถยนต์, เชื้อเพลิงร่วม, ประเภทการขับเคลื่อนของรถยนต์, เลขไมล์รถยนต์ ระบบเกียร์รถยนต์, ราคารถยนต์, ปีรถยนต์, ขนาด CC รถยนต์, สีรถยนต์, พื้นที่ และกรอก Keyword เพื่อค้นหา

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

1

ผลการค้นหารถมือสอง

A. แสดงมุมมองแบบ Thumbnai

B. แสดงมุมมองแบบ Thumbnai เมื่อ Mouse ไปวาง

C. แสดงมุมมองแบบ Thumbnai เมื่อคลิกดู Showroom

D. แสดงมุมมองแบบ List

E. แสดงมุมมองแบบ List เมื่อ Mouse ไปวาง

F. แสดงมุมมองแบบ List เมื่อคลิกดูโชว์รูม


1. Ref No. เลขอ้างอิงรถ (ไม่มีการซ้ำกันของตัวเลข ไว้ใช้อ้างอิงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย)

2. ยี่ห้อ รุ่นและโฉมของรถยนต์คันนั้นๆ

3. วันที่เพิ่มรถยนต์

4. ราคารถยนต์ มีแบบระบุราคาเป็นตัวเลขและให้ติดต่อโชว์รูม

5. ปีรถยนต์

6. รูปรถยนต์

7. ปุ่ม Showroom คลิกเพื่อดูข้อมูลโชว์รูม

8. ปุ่ม Compare คลิกเพื่อเปรียบเทียบรถยนต์แต่ละคันที่สนใจ

9. จำนวนผู้เข้าชมรถยนต์คันนั้นๆ

10. ชื่อโชว์รูม

11. เบอร์โทรและชื่อผู้ติดต่อ

12. ที่อยู่ของโชว์รูม

13. โลโก้โชว์รูม

14. ปุ่ม Car คลิกเพื่อกลับไปดูข้อมูลรถยนต์

15. ข้อมูลราลละเอียด อุปกรณ์รถยนต์ และโปรโมชั่น

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

6

1

2

3

13

กำหนดรูปแบบการโหลดรายการรถมือสองว่าจะเป็นแบบ Scrolling แบบ Classic

1. แบบ Scrolling จะโหลดข้อมูลเพิ่มเมื่อ scrollbar ลงมาล่างสุดของรายการรถปัจจุบัน

2. แบบ Classic จะโหลดข้อมูลเมื่อเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยคลิกปุ่มหน้าก่อน คลิกปุ่มหน้าถัดไป เลือกหน้าใหม่และกำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับใหม่

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

1

2

กำหนดมุมมองการแสดงว่าจะเป็นแบบ Thumbnail หรือแบบ List

A. แบบ Thumbnail แสดง 4 คันต่อแถว

B. แบบ List แสดงแถวละคัน เพิ่มการแสดงข้อมูลราลละเอียด อุปกรณ์รถยนต์ และโปรโมชั่น


1. ปุ่มกำหนดมุมมองแสดง Thumbnail

2. ปุ่มกำหนดมุมมองแสดง List

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

A

B

1

2

กำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับ

1. กำหนดเงื่อนไขการเรียงลำดับจาก เรียงรถยนต์แบบสุ่ม, เรียงตามวันที่เพิ่มรถยนต์, เรียงตามราคารถยนต, เรียงตาม Ref No., เรียงตามปีรถยนต์, เรียงตามขนาด CC รถยนต์, เรียงตามไมล์รถยนต์, และเรียงตามจำนวนการเข้าชม

2. กำหนดการเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือน้อยไปมาก

รูปหน้าค้นหารถมือสอง
คลิกที่รูป

1

2